Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0168(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0470/2008

Ingivna texter :

A6-0470/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.11

Antagna texter :

P6_TA(2008)0594

Antagna texter
PDF 193kWORD 69k
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg
Medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt - tillämpning på icke-deltagande medlemsstater *
P6_TA(2008)0594A6-0470/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2008 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2183/2004 om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt till att gälla även icke-deltagande medlemsstater (KOM(2008)0514 VOL II – C6-0335/2008 – 2008/0168(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0514 VOL II),

–   med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0335/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0470/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy