Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2311(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0487/2008

Předložené texty :

A6-0487/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2008 - 3.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0595

Přijaté texty
PDF 199kWORD 35k
Úterý, 16. prosince 2008 - Štrasburk
Opravný rozpočet č. 9/2008
P6_TA(2008)0595A6-0487/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu opravného rozpočtu č. 9/2008 Evropské unie na rozpočtový rok 2008, Oddíl III - Komise (16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD))

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména články 37 a 38,

-   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008, schválený s konečnou platností 13. prosince 2007(2),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o řádném finančním řízení(3),

-   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 Evropské unie na rozpočtový rok 2008, který předložila Komise dne 31. října 2008 (KOM(2008)0693),

-   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 9/2008 sestavený Radou dne 27. listopadu 2008 (16263/2008 – C6-0462/2008),

-   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0487/2008),

A.   vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 9 k souhrnnému rozpočtu na rok 2008 zahrnuje následující položky:

   - čisté zvýšení v odhadu příjmů (EUR 1 198, 7 milionu) po přezkumu odhadů vlastních zdrojů a dalších příjmů;
   - snížení prostředků na platby v rozpočtových položkách okruhů 1a, 1b, 2, 3b a 4 (4 891,3 milionů EUR) po zohlednění přesunů navrhovaných v globálním převodu;
   - začlenění rozpočtových aspektů týkajících se financování nástroje rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích v roce 2008, které vyplývají ze společného prohlášení Parlamentu a Rady ze dne 21. listopadu 2008 o financování potravinového nástroje,

B.   vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 9/2008 je formálně zapsat tuto rozpočtovou úpravu do rozpočtu na rok 2008,

C.   vzhledem k tomu, že po zrušení PNOR č. 8/2008 přijala Rada předběžný návrh opravného rozpočtu (PNOR) č. 10/2008 jako NOR č. 9/2008,

1.   bere na vědomí předběžný návrh opravného rozpočtu č. 10/2008;

2.   schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 9/2008 beze změn;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 71, 14.3.2008.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí