Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2311(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0487/2008

Pateikti tekstai :

A6-0487/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2008 - 3.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0595

Priimti tekstai
PDF 200kWORD 35k
Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 9/2008 projektas
P6_TA(2008)0595A6-0487/2008

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 9/2008 projekto, III skirsnis – Komisija (16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį ir Euratomo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2007 m. gruodžio 13 d.(2),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto projektą Nr. 10/2008, kurį Komisija pateikė 2008 m. spalio 31 d. (COM(2008)0693),

–   atsižvelgdamas į taisomojo biudžeto projektą Nr.  9/2008, kurį Taryba sudarė 2008 m. lapkričio 27 d. (16263/2008 – C6–0462/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir į IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6–0487/2008),

A.   kadangi 2008 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 9 projekte numatyta:

   - padidinti bendras prognozuojamas pajamas (1 198,7 mln. EUR) po prognozuojamų nuosavų išteklių ir kitų pajamų peržiūros;
   - sumažinti 1a, 1b, 3b ir 4 išlaidų kategorijų biudžeto eilučių mokėjimų asignavimus (4 891,3 mln. EUR), atsižvelgus į asignavimų perskirstymus, kuriuos buvo pasiūlyta atlikti kartu su visuotiniu perkėlimu;
   - įtraukti biudžeto aspektus, susijusius su greito reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonės finansavimu 2008 m., remiantis 2008 m. lapkričio 21 d. Parlamento ir Tarybos bendru pareiškimu dėl maisto priemonės finansavimo,

B.   kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 9/2008 projektą siekiama oficialiai įtraukti šiuos biudžeto pakeitimus į 2008 m. biudžetą,

C.   kadangi Taryba patvirtino preliminarų Taisomojo biudžeto Nr. 10/2008 projektą kaip Taisomojo biudžeto Nr. 9/2008 projektą po to, tai buvo panaikintas preliminarus Taisomojo biudžeto Nr. 8/2008 projektas,

1.   atsižvelgia į preliminaraus Taisomojo biudžeto Nr. 10/2008 projektą;

2.   patvirtina Taisomojo biudžeto Nr. 9/2008 projektą be pakeitimų;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(2) OL L 71, 2008 3 14.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika