Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2311(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0487/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0487/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2008 - 3.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0595

Pieņemtie teksti
PDF 200kWORD 34k
Otrdiena, 2008. gada 16. decembris - Strasbūra
Budžeta grozījuma Nr. 9/2008 projekts
P6_TA(2008)0595A6-0487/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 16. decembra rezolūcija par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 9/2008 projektu, III iedaļa - Komisija (16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā EK līguma 272. pantu un Euratom līguma 177. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1), un it īpaši tās 37. un 38. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2007. gada 13. decembrī(2),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. gada budžeta grozījuma Nr. 10/2008 provizorisko projektu, ko Komisija iesniedza 2008. gada 31. oktobrī (COM(2008)0693),

–   ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 9/2008 projektu, ko Padome sagatavoja 2008. gada 27. novembrī (16263/2008 – C6-0462/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 69. pantu un IV pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0487/2008),

A.   tā kā 2008. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 9 projekts attiecas uz šādiem jautājumiem:

   ieņēmumu prognozes neto palielinājums (par EUR 1198,7 miljoniem) pēc pašu resursu un citu ieņēmumu prognozes pārskatīšanas;
   maksājumu apropriāciju samazinājums (par EUR 4891,3 miljoniem) 1.a, 1.b, 2. un 3.b un 4. izdevumu kategorijas budžeta pozīcijās, ņemot vērā līdzekļu pārdali saskaņā ar ierosināto vispārējo pārvietojumu;
   to budžeta aspektu iekļaušana, kas saistīti ar mehānisma ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs 2008. gada finansēšanu saskaņā ar Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. novembra kopīgo deklarāciju par to, kā finansēt mehānismu ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs;

B.   tā kā budžeta grozījuma Nr. 9/2008 projekts ir paredzēts, lai šīs korekcijas oficiāli iekļautu 2008. finanšu gada budžetā;

C.   tā kā Padome pēc budžeta grozījuma Nr. 8/2008 provizoriskā projekta atcelšanas ir apstiprinājusi budžeta grozījuma Nr. 10/2008 provizorisko projektu kā budžeta grozījuma Nr. 9/2008 projektu,

1.   pieņem zināšanai budžeta grozījuma Nr. 10/2008 provizorisko projektu;

2.   apstiprina budžeta grozījuma Nr. 9/2008 projektu bez grozījumiem;

3.   uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(2) OV L 71, 14.3.2008.
(3) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika