Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2311(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0487/2008

Teksty złożone :

A6-0487/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2008 - 3.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0595

Teksty przyjęte
PDF 200kWORD 35k
Wtorek, 16 grudnia 2008 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 9/2008
P6_TA(2008)0595A6-0487/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 9/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja IIII - Komisja (16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 Traktatu WE oraz art. 177 Traktatu Euratom,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), a w szczególności jego art. 37 i 38,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 13 grudnia 2007 r.(2),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–   uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 10/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 przedstawiony przez Komisję dnia 31 października 2008 r. (COM(2008)0693),

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 9/2008 sporządzony przez Radę dnia 27 listopada 2008 r. (16263/2008 – C6-0462/2008)

–   uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0487/2008),

A.   mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego (PBK) nr 9 do budżetu ogólnego na rok 2008 obejmuje:

   zwiększenie netto prognozowanych dochodów (o 1 198,7 mln EUR) wynikające ze zmiany prognoz dotyczących zasobów własnych i innych dochodów;
   zmniejszenie środków na płatności w pozycjach budżetowych w działach: 1a, 1b, 2, 3b i 4 (4 891,3 mln EUR) po uwzględnieniu przesunięć zaproponowanych w przesunięciu zbiorczym;
   włączenie aspektów budżetowych związanych z finansowaniem instrumentu umożliwiającego szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się w 2008 r., zgodnie ze wspólnym oświadczeniem Parlamentu i Rady z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie finansowania instrumentu na rzecz żywności,

B.   mając na uwadze, że celem PBK nr 9/2008 jest formalne wpisanie tej korekty budżetowej do budżetu na rok 2008,

C.   mając na uwadze, że Rada przyjęła wstępny projekt budżetu korygującego (WPBK) nr 10/2008 jako PBK 9/2008 w związku z anulowaniem WPBK 8/2008,

1.   przyjmuje do wiadomości wstępny projekt budżetu korygującego nr 10/2008;

2.   zatwierdza projekt budżetu korygującego nr 9/2008 bez poprawek;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(2) Dz.U. L 71 z 14.3.2008.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności