Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2311(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0487/2008

Texte depuse :

A6-0487/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2008 - 3.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0595

Texte adoptate
PDF 197kWORD 40k
Marţi, 16 decembrie 2008 - Strasbourg
Proiectul de buget rectificativ nr. 9/2008
P6_TA(2008)0595A6-0487/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 16 decembrie 2008 referitoare la proiectul de buget rectificativ nr. 9/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, secţiunea III - Comisia (16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 272 din Tratatul CE și articolul 177 din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(1), în special articolele 37 și 38,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, adoptat definitiv la 13 decembrie 2007(2),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(3),

–   având în vedere proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 10/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, prezentat de Comisie la 31 octombrie 2008 (COM(2008)0693),

–   având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 9/2008, stabilit de Consiliu la 27 noiembrie 2008 (16263/2008 – C6-0462/2008),

–   având în vedere articolul 69 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0487/2008),

A.   întrucât proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 9 la bugetul general 2008 vizează următoarele aspecte:

   o creștere netă a previziunilor privind veniturile (1 198,7 milioane EUR) după revizuirea previziunilor privind resursele proprii și alte venituri;
   o reducere a creditelor de plată la liniile bugetare aferente rubricilor 1a, 1b, 2, 3b și 4 (4 891,3 milioane EUR), după luarea în considerare a redistribuirilor propuse în transferul global;
   includerea aspectelor bugetare privind finanțarea mecanismului de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare în 2008, astfel cum rezultă din declarația comună a Parlamentului și a Consiliului din 21 noiembrie 2008 privind finanțarea mecanismului alimentar;

B.   întrucât scopul PBR nr. 9/2008 este de a înscrie oficial această ajustare în bugetul 2008;

C.   întrucât Consiliul a adoptat proiectul preliminar de buget rectificativ (PPBR) nr. 10/2008 ca PBR nr. 9/2008, după anularea PPBR nr. 8/2008,

1.   ia notă de proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 10/2008;

2.   aprobă proiectul de buget rectificativ nr. 9/2008 fără modificări;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 71, 14.3.2008.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate