Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0187(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0476/2008

Внесени текстове :

A6-0476/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.13

Приети текстове :

P6_TA(2008)0596

Приети текстове
PDF 262kWORD 33k
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
Сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици ***II
P6_TA(2008)0596A6-0476/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 80/181/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици (11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (11915/3/2008 – C6-0425/2008),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2007)0510)

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя Правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6-0476/2008),

1.  Одобрява общата позиция;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 297 Е, 20.11.2008 г., стр. 105.

Правна информация - Политика за поверителност