Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0187(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0476/2008

Předložené texty :

A6-0476/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2008 - 3.13

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0596

Přijaté texty
PDF 196kWORD 33k
Úterý, 16. prosince 2008 - Štrasburk
Jednotky měření ***II
P6_TA(2008)0596A6-0476/2008

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na společný postoj Rady (11915/3/2008 – C6-0425/2008),

-   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0510),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0476/2008),

1.   schvaluje společný postoj;

2.   konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 254 odst. 1 Smlouvy o ES;

4.   pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 297 E, 20.11.2008, s. 105.

Právní upozornění - Ochrana soukromí