Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0187(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0476/2008

Indgivne tekster :

A6-0476/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2008 - 3.13

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0596

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 33k
Tirsdag den 16. december 2008 - Strasbourg
Måleenheder ***II
P6_TA(2008)0596A6-0476/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (11915/3/2008 - C6-0425/2008),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0510),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0476/2008),

1.   godkender den fælles holdning;

2.   konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.   pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.   pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 297 E af 20.11.2008, s. 105.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik