Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0187(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0476/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0476/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2008 - 3.13

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0596

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 31k
Tiistai 16. joulukuuta 2008 - Strasbourg
Mittayksiköt ***II
P6_TA(2008)0596A6-0476/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta (11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (11915/3/2008 – C6-0425/2008),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0510),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0476/2008),

1.   hyväksyy yhteisen kannan;

2.   toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.   kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.   kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 297 E, 20.11.2008, s. 105.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö