Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0187(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0476/2008

Pateikti tekstai :

A6-0476/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2008 - 3.13

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0596

Priimti tekstai
PDF 264kWORD 32k
Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
Matavimo vienetai ***II
P6_TA(2008)0596A6-0476/2008

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo (11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (11915/3/2008 – C6-0425/2008),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0510) per pirmąjį svarstymą(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A6-0476/2008),

1.   pritaria bendrajai pozicijai;

2.   pažymi, kad aktas priimtas remiantis bendrąja pozicija;

3.   paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal EB sutarties 254 straipsnio 1 dalį;

4.   paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 297 E, 2008 11 20, p. 105.

Teisinė informacija - Privatumo politika