Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0187(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0476/2008

Teksty złożone :

A6-0476/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2008 - 3.13

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0596

Teksty przyjęte
PDF 196kWORD 32k
Wtorek, 16 grudnia 2008 r. - Strasburg
Jednostki miar ***II
P6_TA(2008)0596A6-0476/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11915/3/2008 – C6-0425/2008),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0510),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0476/2008),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko;

2.   stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącym Rady aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 traktatu WE;

4.   zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego, po sprawdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 297 E z 20.11.2008, s. 105.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności