Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0163(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0473/2008

Внесени текстове :

A6-0473/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0599

Приети текстове
PDF 261kWORD 33k
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
Европейска фондация за обучение (преработен) ***II
P6_TA(2008)0599A6-0473/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска фондация за обучение (преработен) (11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (11263/4/2008 – C6-0422/2008 ),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2007)0443),

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2007)0707),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя Правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0473/2008),

1.  Одобрява общата позиция;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове от 22.5.2008, P6_TA(2008)0227.

Правна информация - Политика за поверителност