Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0163(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0473/2008

Esitatud tekstid :

A6-0473/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2008 - 3.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0599

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 30k
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg
Euroopa Koolitusfondi loomine (uuesti sõnastamine) ***II
P6_TA(2008)0599A6-0473/2008

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Koolitusfond (uuesti sõnastamine) (11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (11263/4/2008 – C6-0422/2008);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2007)0443) kohta;

–   võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2007)0707);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 67;

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0473/2008),

1.   kiidab ühise seisukoha heaks;

2.   märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas ühise seisukohaga;

3.   teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga õigusaktile alla vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

4.   teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist õigusaktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, 22.5.2008, P6_TA(2008)0227.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika