Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0163(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0473/2008

Teksty złożone :

A6-0473/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2008 - 3.16
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0599

Teksty przyjęte
PDF 194kWORD 35k
Wtorek, 16 grudnia 2008 r. - Strasburg
Europejska Fundacja Kształcenia (przekształcenie) ***II
P6_TA(2008)0599A6-0473/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (przekształcenie) (11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11263/4/2008 – C6-0422/2008),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0443),

–   uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2007)0707),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0473/2008),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko;

2.   stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

4.   zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego, po sprawdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Teksty przyjęte z 22.5.2008, P6_TA(2008)0227.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności