Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Torsdag den 5. juni 2008 - Bruxelles
 Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav *
 Forslag til ændringsbudget 3/2008
 Forslag til ændringsbudget 4/2008
 Kontaktpunkter til bekæmpelse af korruption *
 EF-ordning mod ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri *
 Beskyttelse af sårbare marine økosystemer *
 Gennemførelse af handelspolitikken ved hjælp af effektive import- og eksportregler og -procedurer
 Anvendelse af EU's Solidaritetsfond
 Adgang til markedet for buskørsel (omarbejdning) ***I
 Fødevarehygiejne ***I
 Forbud mod visse stoffer i husdyrbrug ***I
 Generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 *
 Forværring af situationen i Georgien
 Årsrapport om FUSP
 Årlig betænkning om gennemførelsen af den europæiske sikkerhedsstrategi, ESFP
 Topmødet EU/USA
 Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen
 Fremtidsperspektiver for unge landmænd
 Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2007)
 Konkurrence - Sektorundersøgelse i detailbanksektoren
 Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet
 Reumatiske sygdomme
Tekster (556 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik