Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Torstai 5. kesäkuuta 2008 - Bryssel
 Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet *
 Lisätalousarvio nro 3/2008
 Lisätalousarvio nro 4/2008
 Korruption vastainen yhteyspisteiden verkosto *
 Yhteisön järjestelmä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi *
 Haavoittuvien meriekosysteemien suojelu *
 Tehokkaat tuonti- ja vientisäännöt ja -menettelyt kauppapolitiikan palveluksessa
 Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto
 Linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaadittu) ***I
 Elintarvikehygienia ***I
 Tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltäminen kotieläintuotannossa ***I
 Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltaminen 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 *
 Georgian tilanne
 YUTP:aa koskeva vuotuinen kertomus 2006
 Euroopan turvallisuusstrategiaa ja ETPP:n täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus
 EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous
 Barcelonan prosessi: Välimeren unioni
 Nuorten viljelijöiden tulevaisuus meneillään olevan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen jälkeen
 AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2007
 Kilpailu: vähittäispankkitoiminnan alaa koskeva tutkinta
 Vähittäisrahoituspalveluja yhtenäismarkkinoilla koskeva vihreä kirja
 Reumataudit
Tekstit (562 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö