Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2008. gada 5. jūnijs - Brisele
 Īpaši pasākumi lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām *
 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2008 projekts
 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2008 projekts
 Korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīkls *
 Kopienas sistēma, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju *
 Jutīgu jūras ekosistēmu aizsardzība *
 Tirdzniecības politikas īstenošana ar efektīvu importa un eksporta noteikumu un procedūru palīdzību
 ES Solidaritātes fonda mobilizācija
 Starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem (pārstrādāts dokuments) ***I
 Pārtikas produktu higiēna ***I
 Noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu lietošanas aizliegumu lopkopībā ***I
 Vispārējās tarifa preferences laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim *
 Stāvokļa pasliktināšanās Gruzijā
 2006. gada ziņojums par KĀDP
 Gada ziņojums par Eiropas drošības stratēģijas un EDAP īstenošanu
 ES un ASV augstākā līmeņa sanāksme
 Barselonas process „Savienība Vidusjūras reģionam”
 Jauno lauksaimnieku nākotne saistībā ar notiekošo KLP reformu
 ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs 2007. gadā
 Konkurence - nozares izmeklēšana banku mazumtirdzniecības pakalpojumu jomā
 Finanšu pakalpojumu mazumtirdzniecība vienotajā tirgū
 Reimatiskās slimības
Teksti (559 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika