Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Štvrtok, 5. júna 2008 - Brusel
 Osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori *
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2008
 Návrh opravného rozpočtu č. 4/2008
 Sieť kontaktných osôb na boj proti korupcii *
 Systém Spoločenstva proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu *
 Ochrana citlivých morských ekosystémov *
 Uskutočňovanie obchodnej politiky prostredníctvom účinných dovozných a vývozných pravidiel a postupov
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ
 Prístup na trh autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) ***I
 Hygiena potravín ***I
 Zákaz používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka ***I
 Všeobecné colné preferencie na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 *
 Zhoršenie situácie v Gruzínsku
 Výročná správa za rok 2006 o SZBP
 Európska bezpečnostná stratégia a Európska bezpečnostná a obranná politika
 Samit EÚ/USA
 Barcelonský proces: Stredomorská únia
 Budúcnosť mladých poľnohospodárov v rámci súčasnej reformy SPP
 Práca Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2007
 Hospodárska súťaž: vyšetrovanie v odvetví retailového bankovníctva
 Zelená kniha o retailových finančných službách na jednotnom trhu
 Reumatické ochorenia
Texty (575 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia