Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 5 juni 2008 - Bryssel
 Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna *
 Förslag till ändringsbudget nr 3/2008
 Förslag till ändringsbudget nr 4/2008
 Antikorruptionsnätverk med kontaktpunkter *
 Gemenskapssystem mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske *
 Skydd av känsliga marina ekosystem *
 Att genomföra handelspolitiken genom ändamålsenliga regler och förfaranden för import och export
 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond
 Gemensamma regler för tillträde till marknaden för busstransporter (omarbetning) ***I
 Livsmedelshygien ***I
 Förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion ***I
 Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009-31 december 2011 *
 Försämringen av situationen i Georgien
 Årsrapport 2006 om GUSP
 Genomförandet av den europeiska säkerhetsstrategin och ESFP
 Toppmötet EU/Förenta staterna
 Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet
 Framtiden för unga jordbrukare inom ramen för den pågående reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken
 Arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EG-församlingen under 2007
 Konkurrens - Branschutredning om banktjänster till privatpersoner och mindre företag
 Finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden
 Reumatiska sjukdomar
Texter (574 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy