Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Testi adottati
It-Tlieta, 17 ta' Ġunju 2008 - Strasburgu
 L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni ***I
 Installazzjoni ta' apparati tad-dawl u li jagħmlu sinjal bid-dawl fuq vetturi bil-mutur b'żewġ jew bi tliet roti (verżjoni kkodifikata) ***I
 Tagħmir ta’ dawl u ta' sinjalizzazzjoni bid-dawl fuq tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-foresterija (verżjoni kkodifikata) ***I
 L-istrutturi ta' protezzjoni kontra l-qlib ta' tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-forestrija (kontroll statiku) (verżjoni kkodifikata) ***I
 Mergers ta' kumpanniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata (verżjoni kkodifikata) ***I
 Il-protezzjoni legali ta' programmi tal-kompjuter (verżjoni kkodifikata) ***I
 Ir-rikonoxximent reċiproku ta' liċenzji ta' navigabbilità għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni (verżjoni kkodifikata) ***I
 Salvagwardji meħtieġa minn kumpaniji fis-sens tat-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 48 tat-Trattat (verżjoni kkodifikata) ***I
 Spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju (verżjoni kkodifikata) *
 It-tqegħid fis-suq ta’ materjal għall-propagazzjoni veġetattiva tad-dielja (verżjoni kkodifikata) *
 Il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkonċerna l-proċedura Komunitarja sabiex tittejjeb it-trasparenza ta' prezzijiet tal-gass u ta' l-elettriku imposti fuq konsumaturi industrijali (verżjoni riformulata) ***I
 Statistika nominali dwar il-qabda mill-Istati Membri li jistadu f’ċerti zoni barra dawk ta’ l-Atlantiku tat-Tramuntana (riformulazzjoni) ***I
 Statistika tal-qabda u ta’ l-attività tas-sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (tfassil mill-ġdid) ***I
 Statistika nominali dwar il-qabda mill-Istati Membri li jistadu fil-grigal ta’ l-Atlantiku (riformulazzjoni) ***I
 Il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ismijiet tat-tessuti (riformulazzjoni) ***I
 L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja inkonnessjoni ma' l-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati *
 Skambju ta' informazzjoni estratta minn rekords kriminali bejn l-Istati Membri *
 Protezzjoni ta' l-euro kontra l-iffalsifikar *
 Regoli ta' Proċedura tal-Qorti ta' Ġustizzja li jispeċifikaw ir-regoli lingwistiċi li japplikaw għall-proċedura ta' reviżjoni *
 Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi ***II
 Standards tal-kwalità ambjentali fil-qasam tal-politika dwar l-ilma ***II
 Il-livell minimu ta’ taħriġ tal-baħħara (tfassil mill-ġdid) ***I
 L-iffissar ta' limiti ta' residwu ta' sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti ta' l-ikel li joriġina mill-annimali ***I
 Il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Sena Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali (2010) ***I
 L-adozzjoni mis-Slovakkja tal-munita unika fl-1 ta' Jannar 2009 *
 L-impatt tal-politiki ta' koeżjoni fuq l-integrazzjoni ta' komunitajiet u gruppi vulnerabbli
 Il-koerenza tal-politika għall-iżvilupp u l-effetti li qiegħda tħalli l-esplojtazzjoni mill-UE ta’ ċerti riżorsi bijoloġiċi naturali fuq l-iżvilupp fl-Afrika tal-Punent
Testi (245 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza