Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Texte adoptate
Marţi, 17 iunie 2008 - Strasbourg
 Agenția europeană pentru securitatea rețelelor informatice și a datelor ***I
 Dispozitivele de iluminat şi semnalizare luminoasă pe autovehicule cu două sau trei roţi (versiune codificată) ***I
 Dispozitive de iluminare şi de semnalizare luminoasă ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) ***I
 Dispozitive de protecţie în cazul răsturnării tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (încercări statice) (versiune codificată) ***I
 Fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni (versiune codificată) ***I
 Protecţia juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată) ***I
 Recunoaşterea reciprocă a certificatelor de navigaţie pentru nave pe căi navigabile interne (versiune codificată) ***I
 Garanţiile impuse societăţilor în înţelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat (versiune codificată)***I
 Controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare (versiune codificată) *
 Comercializarea materialului pentru înmulţirea vegetativă a viţei de vie (versiune codificată) *
 Procedura comunitară de ameliorare a transparenţei preţurilor la gaz şi energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie (reformare) ***I
 Transmiterea de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord a statisticilor cu privire la capturile nominale (reformare) ***I
 Statistici referitoare la capturile de peşte şi la activitatea piscicolă din Atlanticul de Nord-Vest (reformare) ***I
 Datele statistice referitoare la capturile nominale ale statelor membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (reformare) ***I
 Denumirile textilelor (reformare) ***I
 Aderarea Bulgariei și a României la Convenția privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate *
 Schimbul de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre *
 Protecţia monedei euro împotriva falsificării *
 Modificarea Regulamentului de procedură al Curţii de Justiţie privind regimul lingvistic aplicabil în cazul procedurii de reexaminare *
 Revizuirea directivei-cadru privind deşeurile ***II
 Standardele de calitate a mediului în domeniul apei ***II
 Nivelul minim de formare a navigatorilor (reformare) ***I
 Stabilirea limitelor reziduurilor substanţelor farmacologic active în alimentele de origine animală ***I
 Anul european de luptă împotriva sărăciei şi a excluderii sociale ***I
 Adoptarea de către Slovacia a monedei unice la 1 ianuarie 2009 *
 Impactul politicii de coeziune asupra integrării comunităţilor şi a grupurilor vulnerabile
 Coerenţa politicii de dezvoltare şi efectele exploatării de către UE a anumitor resurse naturale biologice asupra dezvoltării Africii de Vest
Texte (246 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate