Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 18. juuni 2008 - Strasbourg
 Komisjoni asepresidendi Jacques Barrot' ülesannete ümberjaotamise heakskiitmine
 Antonio Tajani komisjoni liikmeks nimetamise heakskiitmine
 Teadmata kadunud isikud Küprosel - järelmeetmed
 Ühised nõuded ja kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel ***I
 Elektrienergia siseturg ***I
 Võrkudele juurdepääsu tingimused piiriüleses elektrikaubanduses ***I
 Energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet ***I
 Jalakäijate ja teiste vähem kaitstud liiklejate kaitse ***I
 Teatavate õigusaktide kohandamine kontrolliga regulatiivmenetluse osas (esimene osa) ***I
 Teatavate õigusaktide kohandamine otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas (III osa) ***I
 Teatavate kalandussaaduste importi Kanaari saartele hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikvoodid *
 Euroopa ombudsmani põhikiri
Tekstid (302 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika