Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Texte adoptate
Miercuri, 18 iunie 2008 - Strasbourg
 Atribuirea de noi responsabilităţi vicepreşedintelui Comisiei Jacques Barrot
 Aprobarea numirii domnului Antonio Tajani în calitate de membru al Comisiei
 Persoanele dispărute în Cipru - urmărirea situaţiei
 Standarde şi proceduri comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe cu şedere ilegală ***I
 Piaţa internă a energiei electrice ***I
 Condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică ***I
 Agenţia pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din sectorul energiei***I
 Protecţia pietonilor şi a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor***I
 Adaptarea anumitor acte în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control, Regulamentul „Omnibus” (prima parte) ***I
 Adaptarea anumitor acte în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control, Regulamentul „Omnibus” (a treia parte)***I
 Contingente tarifare comunitare autonome la importul anumitor produse pescărești în Insulele Canare *
 Statutul Ombudsmanului European
Texte (359 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate