Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 18 juni 2008 - Strasbourg
 Godkännande av omfördelningen av ansvarsområden för Jacques Barrot, vice ordförande för Europeiska kommissionen
 Utnämning av Antonio Tajani till ledamot av kommissionen
 Saknade personer i Cypern - Uppföljning (artikel 131 i arbetsordningen)
 Gemensamma regler och förfaranden för att återsända medborgare i tredje länder som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I
 Den inre marknaden för el ***I
 Villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel ***I
 Samarbetsorgan för tillsynsmyndigheter inom energiområdet ***I
 Skydd av fotgängare och andra oskyddade trafikanter ***I
 Anpassning av vissa rättsakter till det föreskrivande förfarandet med kontroll, "omnibus-förordningen", del I ***I
 Anpassning av vissa rättsakter till det föreskrivande förfarandet med kontroll ("omnibuss-förordning", del III) ***I
 Autonoma gemenskapstullkvoter för import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna *
 Europeiska ombudsmannens stadga
Texter (321 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy