Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 19. júna 2008 - Štrasburg
 Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru ***II
 Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry ***I
 Posilnenie kapacít Európskej únie v oblasti reakcie na katastrofy
 40 rokov colnej únie
 Smerom k Európskej charte práv spotrebiteľov energie
 Dovoz jatočných tiel hydiny
 Kríza v sektore rybolovu
 Samit EÚ – Rusko
 Budúcnosť sektora oviec a kôz v Európe
 Cesta k bezpečnejšej, ekologickejšej a účinnejšej mobilite v celej Európe: prvá správa o iniciatíve Inteligentné vozidlo
 Barma
 Somálsko
 Irán
Texty (180 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia