Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 19 juni 2008 - Strasbourg
 Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar ***II
 Väginfrastrukturernas säkerhet ***I
 Förstärkning av EU:s insatskapacitet vid katastrofer
 40-årsdagen för tullunionen
 Europeisk stadga om konsumenternas rättigheter på energiområdet
 Import av slaktkroppar av fjäderfä
 Krisen i fiskesektorn
 Förberedelse av toppmötet EU/Ryssland (26-27 juni 2008)
 Framtiden för får-, lamm- och getsektorn i Europa
 För ett Europa med säkrare, renare och effektivare rörlighet: Första rapporten om initiativet Den intelligenta bilen
 Burma
 Somalia
 Iran
Texter (180 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy