Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0032(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0301/2008

Předložené texty :

A6-0301/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2008 - 3.17
CRE 16/12/2008 - 3.17

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0600

Přijaté texty
PDF 276kWORD 57k
Úterý, 16. prosince 2008 - Štrasburk
Přizpůsobení určitých aktů podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES - Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou ***I
P6_TA(2008)0600A6-0301/2008
OPRAVY
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES - Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – Čtvrtá část (KOM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0071),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 47 odst. 2, článek 55, čl. 71 odst. 1, čl. 80 odst. 2, článek 95, čl. 152 odst. 4 písm. a) a b), čl. 175 odst. 1 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0065/2008),

-   s ohledem na dopis zástupce Rady ze dne 4. prosince 2008, který obsahuje závazek, že návrh bude přijat v pozměněném znění v souladu s čl. 251 odst. 2 druhou větou první odrážkou Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0301/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. prosince 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES - Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou - Čtvrtá část
P6_TC1-COD(2008)0032

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č. .../2009.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí