Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0032(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0301/2008

Esitatud tekstid :

A6-0301/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2008 - 3.17
CRE 16/12/2008 - 3.17

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0600

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 89k
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg
Teatavate õigusaktide kohandamine otsusega 1999/468/EÜ - Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega (neljas osa) ***I
P6_TA(2008)0600A6-0301/2008
PARANDUSED
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas. Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega. Neljas osa (KOM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0071);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 47 lõiget 2, artiklit 55, artikli 71 lõiget 1, artikli 80 lõiget 2, artiklit 95, artikli 152 lõike 4 punkte a ja b, artikli 175 lõiget 1 ning artikli 285 lõiget 1, mille alusel esitas komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6–0065/2008);

–   võttes arvesse nõukogu esindaja 4. detsembri 2008. aasta kirjas antud lubadust võtta ettepanek muudetud kujul vastu kooskõlas EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lause esimese taandega;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A6-0301/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. detsembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2009, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas - Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega - Neljas osa
P6_TC1-COD(2008)0032

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (määrus (EÜ) nr .../2009) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika