Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0032(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0301/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0301/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2008 - 3.17
CRE 16/12/2008 - 3.17

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0600

Hyväksytyt tekstit
PDF 188kWORD 55k
Tiistai 16. joulukuuta 2008 - Strasbourg
Eräiden säädösten mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – neljäs osa ***I
P6_TA(2008)0600A6-0301/2008
OIKAISUT
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – neljäs osa (KOM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0071),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan, 55 artiklan, 71 artiklan 1 kohdan, 80 artiklan 2 kohdan, 95 artiklan, 152 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdan, 175 artiklan 1 kohdan ja 285 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0065/2008),

–   ottaa huomioon neuvoston edustajan 4. joulukuuta 2008 päivätyssä kirjeessä antaman sitoumuksen, jonka mukaan ehdotus hyväksytään sellaisena kuin se on tarkistettuna EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A6-0301/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä, 16. joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – neljäs osa
P6_TC1-COD(2008)0032

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o .../2009.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö