Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0032(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0301/2008

Pateikti tekstai :

A6-0301/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2008 - 3.17
CRE 16/12/2008 - 3.17

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0600

Priimti tekstai
PDF 273kWORD 86k
Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
Kai kurių teisės aktų suderinimas su Tarybos sprendimu 1999/468/EB, iš dalies pakeistu Sprendimu 2006/512/EB. Derinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu (ketvirtoji dalis) ***I
P6_TA(2008)0600A6-0301/2008
KLAIDŲ IŠTAISYMAI
Rezoliucija
 Tekstas

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB – suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu – ketvirta dalis (COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0071),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 47 straipsnio 2 dalį, 55 straipsnį, 71 straipsnio 1 dalį, 80 straipsnio 2 dalį, 95 straipsnį, 152 straipsnio 4 dalies a ir b punktus, 175 straipsnio 1 dalį ir 285 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6–0065/2008),

–   atsižvelgdami į 2008 m. gruodžio 4 d. Tarybos atstovo laiške prisiimtą įsipareigojimą priimti iš dalies pakeistą pasiūlymą, remiantis EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antro sakinio pirma įtrauka,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A6–0301/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. gruodžio 16 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2009 dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB – Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu – Ketvirta dalis
P6_TC1-COD(2008)0032

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB) Nr. .../2009.)

Teisinė informacija - Privatumo politika