Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0122(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0457/2008

Předložené texty :

A6-0457/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2008 - 3.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0601

Přijaté texty
PDF 353kWORD 44k
Úterý, 16. prosince 2008 - Štrasburk
Vytvoření evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci ***I
P6_TA(2008)0601A6-0457/2008
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/470/ES o zřízení Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (KOM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0380),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 61 písm. c) a čl. 67 odst. 5 druhou odrážku Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0248/2008),

-   s ohledem na čl. 61 písm. d) a článek 66 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

-   s ohledem na články 51 a 35 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0457/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   schvaluje společné prohlášení přiložené k tomuto návrhu

3.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. prosince 2008 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2009/ES, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/470/ES o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci
P6_TC1-COD(2008)0122

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 568/2009/ES.)


PŘÍLOHA

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUDNÍM DVOŘE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Evropský parlament a Rada vybízejí Komisi, aby požádala zástupce Soudního dvora, aby se na úrovni a způsobem, které Soudní dvůr považuje za přiměřené, účastnil schůzí členů Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

Právní upozornění - Ochrana soukromí