Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0122(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0457/2008

Indgivne tekster :

A6-0457/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2008 - 3.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0601

Vedtagne tekster
PDF 12kWORD 37k
Tirsdag den 16. december 2008 - Strasbourg
Europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område ***I
P6_TA(2008)0601A6-0457/2008
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område (KOM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0380),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 61, litra c), og artikel 67, stk. 5, andet led, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0248/2008),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 61, litra d), og artikel 66,

-   der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og 35,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A6-0457/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   godkender fælleserklæringen, der er knyttet hertil som bilag;

3.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2009/EF om ændring af Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område
P6_TC1-COD(2008)0122

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, beslutning nr. 568/2009/EF).


BILAG

FÆLLESERKLÆRING OM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til at anmode repræsentanter for Domstolen, på det niveau og den måde, Domstolen finder passende, om at deltage i møderne i det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik