Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0122(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0457/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0457/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2008 - 3.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0601

Hyväksytyt tekstit
PDF 188kWORD 36k
Tiistai 16. joulukuuta 2008 - Strasbourg
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustaminen ***I
P6_TA(2008)0601A6-0457/2008
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta (KOM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0380),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 61 artiklan c alakohdan sekä 67 artiklan 5 kohdan toisen luetelmakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0248/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 61 artiklan d alakohdan ja 66 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ehdotetusta oikeusperustasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 35 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0457/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   hyväksyy liitteenä olevan yhteisen lausuman;

3.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2009/EY tekemiseksi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta
P6_TC1-COD(2008)0122

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 568/2009/EY.)


LIITE

YHTEINEN LAUSUMA EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMESTA

Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota pyytämään tuomioistuimen edustajia osallistumaan siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kokouksiin tuomioistuimen asianmukaiseksi katsomalla tavalla.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö