Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0122(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0457/2008

Pateikti tekstai :

A6-0457/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2008 - 3.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0601

Priimti tekstai
PDF 348kWORD 40k
Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose sukūrimas ***I
P6_TA(2008)0601A6-0457/2008
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2001/470/EB, sukuriantis Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose (COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0380),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 61 straipsnio c punktą ir 67 straipsnio 5 dalies antrą įtrauką, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0248/2008),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 61 straipsnio d punktą ir 66 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 ir 35 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6-0457/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   pritaria pridedamam bendram pareiškimui;

4.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. gruodžio 16 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2009/EB, iš dalies keičiantį Tarybos sprendimą 2001/470/EB, sukuriantį Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose
P6_TC1-COD(2008)0122

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr. 568/2009/EB.)


PRIEDAS

BENDRAS PAREIŠKIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMO

Europos Parlamentas ir Taryba kviečia Komisiją paprašyti Teisingumo teismo atstovų dalyvauti Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose susitikimuos tokiame lygmenyje ir tokiu būdu, kokiu Teismas mano esant tinkama.

Teisinė informacija - Privatumo politika