Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0122(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0457/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0457/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2008 - 3.18
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0601

Pieņemtie teksti
PDF 341kWORD 37k
Otrdiena, 2008. gada 16. decembris - Strasbūra
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās
P6_TA(2008)0601A6-0457/2008
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2008. gada 16. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās (COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0380),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 61. panta c) punktu un 67. panta 5. punkta otro ievilkumu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0248/2008),

–   ņemot vērā EK līguma 61. panta d) punktu un 66. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–   ņemot vērā Reglamenta 51. un 35. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A6-0457/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   apstiprina šeit pievienoto kopējo deklarāciju;

3.   prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 16. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2009/EK, ar kuru groza Padomes Lēmumu 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās
P6_TC1-COD(2008)0122

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam Nr. 568/2009/EK.)


PIELIKUMS

EIROPAS KOPIENU TIESAS DEKLARĀCIJA

Eiropas Parlamets un Padome aicina Komisiju aicināt Eiropas Kopienu Tiesas pārstāvjus tādā līmenī un veidā, kādu Tiesa uzskata par piemērotu, piedalīties Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās sanāksmēs.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika