Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0141(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0454/2008

Předložené texty :

A6-0454/2008

Rozpravy :

PV 15/12/2008 - 15
CRE 15/12/2008 - 15

Hlasování :

PV 16/12/2008 - 3.19
CRE 16/12/2008 - 3.19
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0602

Přijaté texty
PDF 284kWORD 76k
Úterý, 16. prosince 2008 - Štrasburk
Evropská rada zaměstnanců (přepracované znění) ***I
P6_TA(2008)0602A6-0454/2008
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství (přepracované znění) (KOM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD))

(Postup spolurozhodování – přepracované znění)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0419),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 137 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0258/2008),

-   s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 10. prosince 2008 zavázal přijmout pozměněný návrh v souladu s čl. 251 odst. 2 druhý pododstavec první odrážka Smlouvy o ES,

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

-   s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 9. října 2008 adresovaný Výboru pro zaměstnanost a sociální věci v souladu s čl. 80a odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na články 80a a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0454/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších aktů spolu s těmito změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise pozměněný na základě doporučení poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise (zahrnující technické úpravy schválené Výborem pro právní záležitosti) a obsahující níže uvedené úpravy;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. prosince 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství (přepracované znění)
P6_TC1-COD(2008)0141

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice 2009/38/ES.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí