Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0141(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0454/2008

Indgivne tekster :

A6-0454/2008

Forhandlinger :

PV 15/12/2008 - 15
CRE 15/12/2008 - 15

Afstemninger :

PV 16/12/2008 - 3.19
CRE 16/12/2008 - 3.19
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0602

Vedtagne tekster
PDF 13kWORD 37k
Tirsdag den 16. december 2008 - Strasbourg
Europæiske samarbejdsudvalg (omarbejdning) ***I
P6_TA(2008)0602A6-0454/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (omarbejdning) (KOM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0419),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 137, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0258/2008),

-   der henviser til det tilsagn, som Rådets repræsentant gav i en skrivelse af 10. december 2008, om at vedtage det ændrede forslag i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, første led,

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

-   der henviser til Retsudvalgets skrivelse af 9. oktober 2008 til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 80a, stk. 3,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80a og 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0454/2008),

A.   der henviser til, at ifølge den rådgivende gruppe sammensat af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester indeholder nævnte forslag ikke andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, og der henviser til, for så vidt angår kodificering af de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt, at forslaget rent faktisk udelukkende består i en kodificering af de eksisterende retsakter uden nogen indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og som ændret nedenfor;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (omarbejdning)
P6_TC1-COD(2008)0141

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2009/38/EF).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik