Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0141(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0454/2008

Pateikti tekstai :

A6-0454/2008

Debatai :

PV 15/12/2008 - 15
CRE 15/12/2008 - 15

Balsavimas :

PV 16/12/2008 - 3.19
CRE 16/12/2008 - 3.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0602

Priimti tekstai
PDF 277kWORD 38k
Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
Europos darbo taryba (nauja redakcija) ***I
P6_TA(2008)0602A6-0454/2008
Rezoliucija
 Tekstas

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Europos darbo tarybų steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo (nauja redakcija) (COM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD))

(Bendro sprendimo procedūra – nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0419),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 137 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6–0258/2008),

–   atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2008 m. gruodžio 10 d. laiške prisiimtą įsipareigojimą priimti pasiūlymą su pakeitimais pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirmosios įtraukos nuostatas,

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(1),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 9 d. Teisės reikalų komiteto laišką Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 80a straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80a ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A6–0454/2008),

A.   kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi pasiūlyme siekiama tik kodifikuoti nepakeistas ankstesnių teisės aktų nuostatas ir minėtuosius pakeitimus nekeičiant jų esmės,

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas, ir su toliau pateikiamais pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. gruodžio 16 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą .../2009/EB dėl Europos darbo tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo (nauja redakcija)
P6_TC1-COD(2008)0141

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2009/38/EB.)

Teisinė informacija - Privatumo politika