Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0141(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0454/2008

Texte depuse :

A6-0454/2008

Dezbateri :

PV 15/12/2008 - 15
CRE 15/12/2008 - 15

Voturi :

PV 16/12/2008 - 3.19
CRE 16/12/2008 - 3.19
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0602

Texte adoptate
PDF 278kWORD 32k
Marţi, 16 decembrie 2008 - Strasbourg
Comitetul european de întreprindere (reformare) ***I
P6_TA(2008)0602A6-0454/2008
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 decembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (reformare) (COM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD))

(Procedura de codecizie: reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0419),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 137 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0258/2008),

-   având în vedere angajamentele reprezentantului Consiliului, exprimate în scrisoarea din 10 decembrie 2008, de a adopta propunerea astfel cum a fost modificată, în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuță din Tratatul CE,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(1),

–   având în vedere scrisoarea din 9 octombrie 2008 a Comisiei pentru afaceri juridice destinate Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, în conformitate cu articolul 80a alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere articolele 80a și 51 din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A6-0454/2008),

A.   întrucât grupul consultativ de lucru al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, consideră că propunerea în cauză nu conţine nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului consultativ de lucru al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei şi astfel cum este modificată în cele ce urmează;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 decembrie 2008 în vederea adoptării Directivei .../2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (reformare)
P6_TC1-COD(2008)0141

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2009/38/CE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate