Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0279(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0410/2008

Внесени текстове :

A6-0410/2008

Разисквания :

PV 15/12/2008 - 17
CRE 15/12/2008 - 17

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.20
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0603

Приети текстове
PDF 277kWORD 33k
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
Трансфер на продукти, свързани с отбраната ***I
P6_TA(2008)0603A6-0410/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно опростяване на реда и условията за трансфери на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0765),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0468/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на Комисията по външни работи и Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0410/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в общността
P6_TC1-COD(2007)0279

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/43/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност