Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0279(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0410/2008

Esitatud tekstid :

A6-0410/2008

Arutelud :

PV 15/12/2008 - 17
CRE 15/12/2008 - 17

Hääletused :

PV 16/12/2008 - 3.20
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0603

Vastuvõetud tekstid
PDF 188kWORD 41k
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg
Kaitseotstarbeliste toodete vedu ***I
P6_TA(2008)0603A6-0410/2008
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta (KOM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0765);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0468/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja väliskomisjoni ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi (A6-0410/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. detsembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta
P6_TC1-COD(2007)0279

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (direktiiv 2009/43/EÜ) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika