Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0279(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0410/2008

Teksty złożone :

A6-0410/2008

Debaty :

PV 15/12/2008 - 17
CRE 15/12/2008 - 17

Głosowanie :

PV 16/12/2008 - 3.20
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0603

Teksty przyjęte
PDF 279kWORD 68k
Wtorek, 16 grudnia 2008 r. - Strasburg
Transfer produktów związanych z obronnością we Wspólnocie ***I
P6_TA(2008)0603A6-0410/2008
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia warunków transferu produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0765),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0468/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0410/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE w sprawie uproszczenia warunków transferu produktów związanych z obronnością we Wspólnocie
P6_TC1-COD(2007)0279

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2009/43/WE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności