Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0279(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0410/2008

Texte depuse :

A6-0410/2008

Dezbateri :

PV 15/12/2008 - 17
CRE 15/12/2008 - 17

Voturi :

PV 16/12/2008 - 3.20
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0603

Texte adoptate
PDF 273kWORD 32k
Marţi, 16 decembrie 2008 - Strasbourg
Transferul produselor din domeniul apărării ***I
P6_TA(2008)0603A6-0410/2008
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 decembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de simplificare a termenilor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității (COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0765),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0468/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru afaceri externe, precum și cel al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6-0410/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 decembrie 2008 în vederea adoptării Directivei .../2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității
P6_TC1-COD(2007)0279

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2009/43/CE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate