Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0295(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0329/2008

Indgivne tekster :

A6-0329/2008

Forhandlinger :

PV 15/12/2008 - 18
CRE 15/12/2008 - 18

Afstemninger :

PV 16/12/2008 - 3.21
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0604

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 36k
Tirsdag den 16. december 2008 - Strasbourg
Typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer ***I
P6_TA(2008)0604A6-0329/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (KOM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0851),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0007/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Transport- og Turismeudvalget (A6-0329/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF
P6_TC1-COD(2007)0295

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. .../2009).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik