Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0295(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0329/2008

Pateikti tekstai :

A6-0329/2008

Debatai :

PV 15/12/2008 - 18
CRE 15/12/2008 - 18

Balsavimas :

PV 16/12/2008 - 3.21
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0604

Priimti tekstai
PDF 274kWORD 35k
Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
Motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimas ***I
P6_TA(2008)0604A6-0329/2008
Rezoliucija
 Tekstas

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (EURO VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija (COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0851),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6–0007/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto bei į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A6–0329/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. gruodžio 16 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (Euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinantį Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB
P6_TC1-COD(2007)0295

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB) Nr. .../2009.)

Teisinė informacija - Privatumo politika