Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0295(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0329/2008

Texte depuse :

A6-0329/2008

Dezbateri :

PV 15/12/2008 - 18
CRE 15/12/2008 - 18

Voturi :

PV 16/12/2008 - 3.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0604

Texte adoptate
PDF 272kWORD 36k
Marţi, 16 decembrie 2008 - Strasbourg
Omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor ***I
P6_TA(2008)0604A6-0329/2008
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 decembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor (COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0851),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0007/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, precum și cel al Comisiei pentru transport și turism (A6-0329/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 16 decembrie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor şi de modificare a Regulamentului (CE) Nr. 715/2007 şi a Directivei 2007/46/CE şi de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE şi 2005/78/CE
P6_TC1-COD(2007)0295

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. .../2009.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate