Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0016(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0369/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0369/2008

Debates :

PV 16/12/2008 - 10
CRE 16/12/2008 - 10

Balsojumi :

PV 17/12/2008 - 5.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0609

Pieņemtie teksti
PDF 279kWORD 59k
Trešdiena, 2008. gada 17. decembris - Strasbūra
Atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšana ***I
P6_TA(2008)0609A6-0369/2008
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanu (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0019),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 175. panta 1. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0046/2008),

-   ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–   ņemot vērā Reglamenta 51. un 35. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās attīstības komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus (A6-0369/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.   ņem vērā Komisijas paziņojumus (pielikums);

4.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 17. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/.../EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK
P6_TC1-COD(2008)0016

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2009/28/EK.)


PIELIKUMS

KOMISIJAS DEKLARĀCIJAS

Komisijas deklarācija saistībā ar 2. panta e) apakšpunktu:

Komisija uzskata, ka šajā direktīvā termins "rūpniecības un sadzīves atkritumi" var ietvert arī atkritumus, ko apzīmē ar terminu "komerciālie atkritumi".

Komisijas deklarācija par 23. panta 8. punkta otrās daļas otro ievilkumu:

Komisija uzskata, ka atsauce uz 20% mērķi 23. panta 8. punkta otrās daļas otrajā ievilkumā netiks saprasta citādi kā direktīvas 3. panta 1. punktā.

Komisijas deklarācija par 23. panta 8. punkta c) apakšpunktu, 9. un 10. punktu:

Komisija atzīst, ka dažas dalībvalstis jau 2005. gadā bija panākušas ievērojamu atjaunojamās enerģijas īpatsvaru valsts mērogā. Izstrādājot 23. panta 8. punkta c) apakšpunktā, 9. un 10. punktā minētos ziņojumus, Komisija rentabilitātes vērtējumā attiecīgi ņems vērā arī atjaunojamo energoresursu daļas palielināšanas robežizmaksas un, iesniedzot jaunus priekšlikumus saskaņā ar iepriekšminēto direktīvas pantu, attiecīgi iekļaus piemērotus risinājumus arī šādām dalībvalstīm.

Komisijas deklarācija par VII pielikumu:

Komisija centīsies panākt direktīvas VII pielikumā minēto pamatnostādņu drīzāku izstrādi – līdz 2011. gadam - un sadarbosies ar dalībvalstīm, lai sagatavotu datus un metodiku, kas ļautu novērtēt un uzraudzīt siltumsūkļu radīto ietekmi direktīvas mērķu sasniegšanā.

Pamatnostādnēs tiks paredzētas korekcijas sezonālā lietderības koeficienta (SPF) vērtībām, ko izmanto, lai izvērtētu iespēju iekļaut siltumsūkļus, ko nedarbina ar elektroenerģiju, tādējādi ņemot vērā to, ka šādu siltumsūkļu radīto primārās enerģijas pieprasījumu energosistēmas efektivitāte neietekmē. Izstrādājot pamatnostādnes, Komisija arī izvērtēs iespēju sagatavot metodiku, kas ļautu jebkura siltumsūkļa iekļaušanas izvērtējumā izmantojamo SPF vērtību aprēķināt, ņemot vērā vidējos klimatiskos apstākļus ES.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika