Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0013(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0406/2008

Texte depuse :

A6-0406/2008

Dezbateri :

PV 16/12/2008 - 11
CRE 16/12/2008 - 11

Voturi :

PV 17/12/2008 - 5.2
CRE 17/12/2008 - 5.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0610

Texte adoptate
PDF 285kWORD 59k
Miercuri, 17 decembrie 2008 - Strasbourg
Comercializarea cotelor de emisie de gaze cu efect de seră ***I
P6_TA(2008)0610A6-0406/2008
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0016),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0043/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, al Comisiei pentru comerţ internaţional, al Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, precum şi cel al Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0406/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   ia notă de declaraţiile Comisiei anexate la prezenta rezoluţie;

4.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 17 decembrie 2008 în vederea adoptării directivei nr. .../2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră
P6_TC1-COD(2008)0013

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2009/29/CE.)


ANEXĂ

Declarații ale Comisiei

Declarația Comisiei privind articolul 10 alineatul (3) referitor la destinația veniturilor obținute în urma licitării cotelor

Între 2013 și 2016, statele membre pot, de asemenea, folosi veniturile obținute în urma licitării cotelor pentru sprijinirea construcției unor centrale electrice de mare eficiență, inclusiv a unor centrale electrice bazate pe noi forme de energie, care sunt pregătite pentru CSC. Pentru instalațiile noi care depășesc nivelul de eficiență al unei centrale electrice în conformitate cu anexa 1 la Decizia Comisiei din 21 decembrie 2006 (2007/74/CE)(1), statele membre pot suporta până la 15% din costurile totale ale investiției pentru o nouă instalație pregătită pentru CSC.

Declarația Comisiei privind articolul 10a alineatul (4a)

referitor la orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru protecția mediului și sistemul UE de comercializare a cotelor de emisie

Statele membre ar putea considera necesar să compenseze temporar anumite instalații în ceea ce privește costurile CO2 transferate în prețul energiei electrice dacă, în caz contrar, acestea ar putea expune instalațiile respective riscului relocării emisiilor de dioxid de carbon. În absența unui acord internațional, Comisia se angajează să modifice, în urma consultării statelor membre, orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru protecția mediului până la sfârșitul anului 2010, pentru a stabili dispoziții detaliate în temeiul cărora statele membre pot acorda ajutor de stat în acest domeniu. Dispozițiile vor respecta principiile prezentate în documentul din 19 noiembrie 2008 adresat Parlamentului European și Consiliului (Anexa 2 15713/1/08).

(1) Decizia Comisiei din 21 decembrie 2006 de stabilire a valorilor armonizate ale randamentului de referință pentru producția separată de electricitate și căldură în conformitate cu Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (notificată cu numărul C(2006)6817).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate