Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0014(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0411/2008

Внесени текстове :

A6-0411/2008

Разисквания :

PV 16/12/2008 - 12
CRE 16/12/2008 - 12

Гласувания :

PV 17/12/2008 - 5.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0611

Приети текстове
PDF 280kWORD 78k
Сряда, 17 декември 2008 г. - Страсбург
Намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. ***I
P6_TA(2008)0611A6-0411/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0017),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6-0041/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, Комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси, както и на Комисията по регионално развитие (A6-0411/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 декември 2008 г. с оглед приемането на Решение №…/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.
P6_TC1-COD(2008)0014

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 406/2009/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност